بازاریابی و امورمالی

بررسی وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان و ارائه راهکارههای مناسب جهت افزایش صادرات

بررسی وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان و ارائه راهکارههای مناسب جهت افزایش صادرات

بررسی-وضعیت-فعلی-مدیریت-بازار-فیروزه-صادراتی-استان-خراسان-و-ارائه-راهکارههای-مناسب-جهت-افزایش-صادرات

مقدمه:
بررسي آمار صادرات و واردات در سال 1268 ه ش نشان مي‌دهد كه محصولات كشاورزي و دامي عمده ترين بخش محصولات صادراتي ايران در يك قرن پيش بوده است. در آن زمان ابريشم، برنج، پنبه، توتون و تنباكو از اقلام عمده صادراتي كشور بوده‌اند كه امروزه بمنظور وارد كردن اغلب آنها سالانه مبلغ قابل ملاحظه اي ارز از كشور خارج مي‌شود. اين آمار همچنين نشان مي‌دهد كه با وجود كسري موازنه تجاري در سال1268 ه ش ، درآمد حاصل از صدور كالاهاي كشاورزي به تنهايي قادر به جبران بيش از نيمي از هزينه‌هاي مربوط به واردات كشور بوده است ولي تا سال 1320 ه ش سهم صادرات غير نفتي به تديريج تقليل مي‌يابد چنانكه سهم صادرات غير نفتي از كل مبادلات بازرگاني خارجي به يك سوم مي‌رسد و تا سال 1330 ه ش اين نسبت به حدود يك چهارم تنزل پيدا مي‌كند. روند گسترش واردات در پي افزايش درآمد‌هاي ناشي از فروش نفت به نحوي شتاب مي‌گيرد كه توليد داخلي تحت الشعاع واردات كالا واقع شده و تجارت خارجي به اهرم فشار بر اقتصاد ملي بدل مي‌شود. بنابراين از حدود يكصد سال پيش رابطه تحويل نفت در مقابل دريافت كالاي ساخته شده، هسته اصلي بازرگاني خارجي كشور گرديده و وابستگي اقتصادي در نتيجه وجود اين بافت ناسالم ايجاد و تحكيم شده است.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي بمنظور تغيير روند بازرگاني خارجي با توجه به نيازهاي واقعي كشور، تلاشهايي بعمل آمد. اما از هم گسيختگي اقتصاد كشور بدليل اعتصابات گسترده مردم در سال 1357 و عدم وجود برنامه مشخص و نيز بروز عوامل متعدد سياسي موجب گرديد كه سهم واردات مصرفي همچنان به روند صعودي خود ادامه دهد. بعدها نيز تحريم اقتصادي و جنگ تحميلي، ميزان صادرات را بشدت كاهش داد. بطوريكه در حال حاضر تجارت خارجي ايران با صادرات تك محصولي (نفت) و وابستگي شديد به ارز حاصل از آن مشخص مي‌باشد. در سالهاي اخير دولت تلاشهاي بسياري به منظور افزودن بر سهم صادرات غير نفتي بعمل آورده است. در اين راستا صادرات سنگهاي قيمتي و بخصوص فيروزه نيشابور مي‌تواند مثمر ثمر واقع گردد، چراكه فيروزه نيشابور بعنوان بهترين فيروزه جهان، داراي شهرت بين المللي است و در صورت توجه بيشتر به صادرات آن مي‌تواند ارز آوري مناسبي ايجاد نمايد.

فهرست مطالب:
فصل اول
طرح تحقيق
1- مقدمه
2- بيان مسئله
3- ضرورت انجام تحقيق
4- فرضيه‌هاي تحقيق
5- اهداف مورد نظر براي انجام تحقيق
6- روش تحقيق
1- جامعه آماري
2- نمونه گيري
3- محدوديت‌ها و مشكلات انجام تحقيق
4- پيشينه تحقيق
5- تعريف واژه‌هاي تخصصي مورد استفاده در تحقيق

فصل دوم
پيشينه تحقيق
بخش اول: مباني نظري مرتبط به «فيروزه»
2-1-1- مختصري در مورد تاريخچه جواهرات
2-1-2- قدمت استخراج فيروزه
2-1-3- علم شناخت سنگهاي قيمتي و اهميت آن در جهان
2-1-4- انواع فيروزه
2-1-5- نحوه ساخته شدن فيروزه
2-1-6- فضيلت فيروزه در اسلام
2-1-7- معادن فيروزه
2-1-8- كلياتي در مورد برش و جلاي كاني‌ها و سنگهاي جواهر رنگي
2-1-9- تراش فيروزه
2-1-10- مشخصات بهترين نوع فيروزه تراشيده
2-1-11- صادرات فيروزه
بخش دوم: مباني نظري مرتبط با «آميخته بازاريابي»
2-2-1- تعريف بازاريابي
2-2-2- فلسفه مديريت بازاريابي
2-2-3- عوامل مؤثر در تغيير تقاضا
2-2-4- عوامل مؤثر در اقدام به خريد
2-2-5- فرآيند تصميم خريد   
2-2-6- مفهوم مدرن بازاريابي
2-2-7- آميخته بازاريابي (Marketing Mix)
2-2-8- جايگاه يابي در بازار

فصل سوم
روش تحقيق
3-1 نوع تحقيق: به طور کلي تحقيقات علمي را به دو دسته تعرفه تقسيم مي‌نمايند:
3-2 روش تحقيق
منابع وماخذ

فصل چهارم
جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل داده‌ها   
4-1- ويژگيهاي پاسخگويان   
4-1-1- ويژگيهاي صادر كنندگان مصنوعات فيرزوه اي
4-1-2-ويژگيهاي فيروزه تراشان
2-4- آزمون فرضيه‌ها

فصل پنجم
نتيجه گيري و پيشنهادها
5-1- مقدمه
5-2- نتيجه گيري در مورد ويژگي‌هاي پاسخگويان
5-2-1- نتيجه گيري در مورد ويژگي‌هاي «صادركنندگان مصنوعات فيروزه اي»
5-2-2- نتيجه گيري در مورد ويژگي‌هاي «فيروزه تراشان»
5-3- نتيجه گيري در مورد فرضيه‌هاي تحقيق
5-3-1- نتيجه گيري در مورد فرضيه اول   
5-3-2- نتيجه گيري در مورد فرضيه دوم   
5-3-3- نتيجه گيري در مورد فرضيه سوم   
5-3-4- نتيجه گيري در مورد فرضيه چهارم
5-3-5- نتيجه گيري در مورد فرضيه پنجم   
5-5- موضوعات پيشنهادي براي تحقيقات تكميلي
منابع

دانلود فایل

دانلود فایل بررسی وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان و ارائه راهکارههای مناسب جهت افزایش صادرات

صادرات,فیروزه,بازاریابی,تحقیق صادرات فیروزه,استخراج فیروزه,صادرات غیر نفتی,تجارت فیروزه,سنگهاي قيمتي,معادن فيروزه,مديريت بازاريابي,بازاریابی مدرن,فيروزه تراشان,کار تحقیقی مدیریت بازاریابی صادرات,تحقیق صادرات فیروزه

بررسی وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان و ارائه راهکارههای مناسب جهت افزایش صادرات